Dícháilithe 2015

Ordú Cúirte Uachtaraí Dícháilithe: ba chóir don tUasal Jum Lacey, iar-Phríomhfheidhmeannach agus iar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin National Irish Bank a dhícháiliú ar feadh ceithre bhliain go leith

Déardaoin 17 Nollaig 2015


Achomharc

An 17ú Nollaig 2015, rinne an Cúirt Uachtarach Ordú le toiliú, go díchuir Ordú na hArdchúirte (an tUasal Breitheamh Murphy) a rinneadh an 7ú Meitheamh agus a dhícháiligh an tUasal Lacey ar feadh naoi mbliain de bhun Alt 160(2) (b) (d) agus (e) d'Acht na Cuideachtaí 1990 agus ina ionad rine an Cúirt Ordú a dhícháiligh an tUasal Lacey ar feadh tréimhse ceithre bhliain agus sé mhí i bhfeidhm ón 7ú Meitheamh 2011.  Sa bhreis d'ordaih an Cúirt Uachtarach go díchchuirtear gach Ordú Costas roimhe sin agus d'ordaigh sí go íocfaidh an tUasal Lacey an tsuim €142,768.50 don Stiúrthóir mar ranníocaíocht do costais dlí an Stiúrthóir.

breithiúnas scríofa ceadaithe na hArdchúirte le fáil chun léamh (Béarla amháin).

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).