Foirceannadh & Dóchmhainneachta 2003-2009

Chuir Paul Appelby, fáilte inniu roimh bhreithiúnas an European Court of Justice (ECJ) sa chás Eurofood.

Dé Máirt 2 Bealtaine 2006


Chuir Paul Appelby, an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach fáilte inniu roimh bhreithiúnas an European Court of Justice (ECJ) sa chás Eurofood (Cás C-341/04). Bhain an cás le réiteach ar cheisteanna sonracha dlí maidir le léiriú ar Rialúchán Dócmhainneacht Trasteorann an AE - Rialúchán na Comhairle (CE) 1346/2000 ó 29 Bealtaine 2000. Chuir Cúirt Uachtarach na hÉireann na ceisteanna sin faoi bhráid an ECJ ar an mbonn gur theastaigh réamhrialaithe ón ECJ sula mbeadh an Chúirt Uachtarach in ann breithiúnas a thabhairt ar achomharc a rinneadh i gcoinne cheapachán leachtaitheoir ag Ard-Chúirt na hÉireann don chuideachta Éireannach Eurofood IFSC Teoranta. Rinne Enrico Bondi Riarthóir Urghnách atá ceaptha do Parmalatz SpA, cuideachta bia domhanda atá ionchorpraithe san Iodáil agus a bhfuil Eurofood ina fhochuideachta aige an t-achomharc sin. Ba é an argóint a bhí ag an uasal Bondi gur chóir tús áite a thabhairt do chinneadh na Cúirte Iodálaí ábhartha Eurofood a chur faoi riarachán urghnách.

  • Cliceáil anseo le haghaidh chóip an Phreasráitis agus Nóta Eagarthóra
  • Cliceáil anseo le haghaidh chóip bhreithiúnas an ECJ
  • Cliceáil anseo le haghaidh cóipe de Thuairim an Abhcóide Ghinearálta

Féach an luath-théacs dátaithe 27 Iúil 2004 i bhFoirceannadh agus Dócmhainneacht le haghaidh breis eolais maidir le breithiúnais Ard-Chúirte agus Chúirte Uachtaraí na hÉireann.

Nasc Gaolmhar:
27 Iúil 2004 - Maidir le Eurofood IFSC Teoranta agus Maidir le hAchtanna na gCuideachtaí 1963 -  2003, Uimhir Thaifid na Cúirte Uachtaraí, 147 / 04.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).