Foirceannadh & Dóchmhainneachta 2003-2009

Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003.

Dé Máirt 27 Iúil 2004


Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003, Uimhir Thaifid Chúirte Uachtaraí, 147 / 04. Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí agus Breithiúnas leithleach (d’aon ghuth) an Bhreithimh Fennelly ar thug sé uaidh an 27 Iúil 2004 ag éirí as achomharc a rinneadh de bharr Bhreithiúnas an Bhreithimh Kelly (ar thug sé uaidh an 23 Márta 2004) a bhain le hiarratas ar fhoircheanta, faoi Acht na gCuideachtaí 1963 go 2003, Eurofood IFSC Limited, fochuideachta faoi úinéireacht iomlán Parmalat SpA.

Ba é an cás seo (a raibh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ar dhuine de na Páirtithe Fógra ann) an chéad chás a tháinig os comhair na gcúirteanna Éireannacha inar tháinig ceisteanna chun uachtar a bhain le míniúchán an Rialachán Dócmhainneachta Eorpach (Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir le hImeachtaí Dócmhainneachta) Mar a dhealraíonn sé sna Breithiúnais sin tá cinneadh déanta ag an gCúirt Uachtarach réamhrialú a lorg (de bhun Airteagail 234 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh) ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Na ceisteanna a chaithfear a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais tá siad sonraithe ar leathanach 24 de Bhreithiúnas na Cúirte

Ceangal Gaolmhara:

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).