Foirceannadh & Dóchmhainneachta 2003-2009

Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003.

Dé Máirt 23 Márta 2004


Breithiúnas an Bhreithimh Kelly a thug sé uaidh an 23 Márta 2004 ag éirí as iarratas maidir le foirceannadh Eurofood IFSC Limited fochuideachta faoi úinéireacht iomlán Parmalat SpA faoi Acht na gCuideachtaí 1963 go 2003. Ba é an cás seo (a raibh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ar dhuine de na Páirtithe Fógra ann) an chéad cás a tháinig os comhair cúirt Éireannach inar tháinig ceisteanna chun uachtar a bhain le míniúchán an Rialachán Dócmhainneachta Eorpach (Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir le hImeachtaí Dócmhainneachta) 

Nóta: Bhí an breithiúnas ina ábhar d’achomharc sa Chúirt Uachtarach inar tugadh breithiúnais an 27 Iúil 2004 agus arbh é an comhthéacs ina bhfuil cinneadh déanta ag an gCúirt Uachtarach réamhrialú a lorg (de bhun Airteagail 234 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh) ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. 

Ceangal Gaolmhara:
Cliceáil anseo chun teacht ar Bhreithiúnas na hArd-Chúirte
• Cliceáil anseo chun nasc a fháil le Breithiúnais na Cúirte Uachtaraí 

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).