Foirceannadh & Dóchmhainneachta 2003-2009

Maidir le Silken Construction Limited

Dé hAoine 21 Samhain 2003


Maidir le Silken Construction Limited – Is mian leis an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach (“an Stiúrthóir “) aird a tharraingt ar an mbreithiúnas a d'eisigh an Breitheamh Finlay Geoghegan san Ard-Chúirt an 14 Samhain 2003. 

Tar éis fíorais an cháis sin a bhreithniú chinn an Breitheamh Finlay Geoghegan go raibh stiúrthóir na cuideachta a bhí faoi réir iarratais faoi Alt 150 ag leanúint as 'tuarascáil faoi Alt 56' i dteideal Ordú Follasaithe de bhun Ordú 31 riail 12 maidir le forálacha na tuarascála faoi Alt 56 a chuirfeadh ar chumas an stiúrthóra feabhas a chur ar a gcás féin nó costais a shábháil agus cosaint á dhéanamh aige/aici ar iarratas faoi Alt 150 .i. freagraí ar cheisteanna 21 (má bhí sí freagartha) 22 agus 31 (lena n-áirítear bileoga faoi leith agus aguisíní don tuarascáil ina raibh freagra ar na ceisteanna sin). 

Ar bhonn an chinnte sin níl tada ag an Stiúrthóir in aghaidh an nochta dheonaigh do stiúrthóirí cuideachta (má tá an leachtaitheoir den tuairim go bhfuil sé cuí) de na freagraí ar cheist 21 ( má bhí sí freagartha), ar cheist 22 agus ar cheist 31 agus aon mheamram atá ceangailte leis an tuarascáil, a thabharfaidh freagraí ar na ceisteanna sin. Measann an Stiúrthóir áfach go mb'fhearr an chuid eile den tuarascáil a choinneáil faoi rún mura gcuireann an Ard-Chúirt a mhalairt de threoir in iúl i dtaca le cúinsí cáis faoi leith. 

Naisc ghaolmhara:
• Breithiúnas.
Ordú 31 riail 12 a ndéantar tagairt dó sa bhreithiúnas.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).