Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne O'Mahony & O'Donovan Fitted Furniture Limited.

Dé Céadaoin 20 Samhain 2002


Sonraí na gCosantóirí:
O'Mahony & O'Donovan Fitted Furniture Limited 

Uimhir Chuideachta: 234846 

Oifig Chláraithe: Bóthar an Stáisiúin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí 

Anthony O'Donovan 

Seoladh: 48 Carrigmore, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí. 

Bernard O'Mahony 

Seoladh: 1 Carrigmore, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Chorcaí. 

Breitheamh: 
Breitheamh den Chúirt Dúiche David Riordan 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Ar phléadáil chiontach ciontaíodh an chuideachta chosantóra, gearradh fíneáil €1,000 uirthi agus ordaíodh di €208 chostais an ionchúisimh a íoc. Scriosadh amach na cúiseanna i gcoinne na stiúrthóirí cuideachta, an t-uasal O'Donovan agus an t-uasal . O'Mahony. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).