Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Patrick McCormack. An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Josephine McCormack.

Dé hAoine 1 Samhain 2002


Sonraí na gCosantóirí 
Patrick McCormack agus Josephine McCormack, Stiúrthóirí ar Cameo Company Limited, 

Uimh. Chuideachta 161524. 

Seoladh: 58 Coill Blundel, Éadan Doire, Contae Uíbh Fháilí. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Éadan Doire 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Neilan 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 202 d'Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil; ar Alt 119 d'Acht na gCuideachtaí 1963 a bhaineann le Clár Comhaltaí; ar Alt 60 d'Acht na gCuideachtaí 1990 a bhaineann le Clár Leasanna Stiúrthóirí/Rúnaithe i Scaireanna nó i mBintiúir na cuideachta. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh na Cosantóirí i ngach cúis. Gearradh fíneáil €800 ar Patrick McCormack maidir leis an gcion faoi Alt 202 agus fíneáil €100 maidir le gach ceann de na cionta faoi Alt 119 agus faoi Alt 60. Níor gearradh aon fíneálacha ar Josephine McCormack. Deonaíodh €208 chostais don ionchúisitheoir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).