Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne James F. Cotter/James F. Cotter agus Company (Dé hAoine 19 Aibreán 2002).

Dé Máirt 23 Aibreán 2002


Sonraí na gCosantóirí: 
James F. Cotter/James F. Cotter and Company. 

Seoladh Gnó: 302 Galloping Green, Bóthar Stigh Lorgan, Co. Bhaile Átha Cliath. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Conal Gibbons. 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 (arna leasaithe) a chineann na dálaí ina mbíonn daoine cáilithe ó thaobh an dlí le gníomhú mar iniúchóirí. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh an Cosantóir agus gearradh fíneáil €100 maidir le dhá chion ar leith faoi alt 187(6) d'Acht na bliana 1990, arna leasú; cuireadh san áireamh a mhacasamhail bhreise de chion. De bhreis, ordaíodh don chosantóir caiteachas finné €150 a íoc. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).