Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Moranstown Haulage Limited.

Déardaoin 7 Márta 2002


Sonraí na gCosantóirí 
Moranstown Haulage Limited 

Uimhir Chuideachta: 219496 

Oifig Chláraithe: 
An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí 

Adrian Munnelly 

Seoladh: An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí. 

Martin Munnelly 

Seoladh: An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dhúiche, An Muileann gCearr 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Neilan 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaíodh i ngach cás gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil gach duine de na cosantóirí ciontach os comhair na Cúirte. 

Ghearr an Chúirt fíneáil €500 ar gach duine den dá chosantóir. De bhreis, ordaíodh do gach cosantóir €317 costais an ionchúisitheora a íoc agus ordaíodh do na cosantóirí in éineacht caiteachas finnéithe €255 a íoc.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).