Ionchúiseamh 2002

An 22 Eanáir 2002 ciontaíodh Vincent agus Sheila Mayock, 33 Castlefield Manor, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo, stiúrthóirí ar 2001 Domain Trading Ltd.

Dé hAoine 25 Eanáir 2002


An 22 Eanáir 2002 ciontaíodh Vincent agus Sheila Mayock, 33 Castlefield Manor, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo, stiúrthóirí ar 2001 Domain Trading Ltd., i gcionn faoi alt 59 (clárú leasanna stiúrthóirí) d'Acht na gCuideachtaí 1990. Sa chinneadh seo cuireadh san áireamh cionta faoi leith faoi alt 119 (clár na gcomhaltaí) d'Acht na gCuideachtaí 1963, ar ionchúisíodh gach stiúrthóra maidir leo. Tharraing an breitheamh siar na himeachtaí faoi leith i gcoinne na cuideachta faoi ailt 59 agus 119 atá luaite thuas. 

Gearradh fíneáil €100 ar gach stiúrthóir. Ordaíodh don t-uasal Mayock freisin €254 costais a íoc don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach maille le costais ionchúisimh €952. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).