Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne G.P.S.I. Limited, Gerard Moyne agus Alan Martin Moyne

Déardaoin 11 Nollaig 2003


Sonraí na gCosantóirí: G.P.S.I Limited 

Uimhir Chuideachta: 224381 

Oifig Chláraithe: Baile an Mhuilinn, Carn Domhnach, Co. Dhún na nGall 

Sonraí an stiúrthóra:                                                                                                                           Gerard Moyne agus Alan Martin Moyne 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhun Cranncha 

Breitheamh:                                                                                                                                         Breitheamh na Cúirte Dúiche John O’Donnel

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                  Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Bhain na cúiseanna leis an mbliain airgeadais ó 1 Meán Fómhair go dtí 31 Lúnasa 2001. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta agus gach stiúrthóir. Gearradh fíneáil €500 ar an gcuideachta agus ordaíodh di freisin costais €600 + CBL @ 21% a íoc leis an ionchúisitheoir agus táillí €920 a íoc i dtaca le tinreamh finnéithe ag an gcúirt. Gearradh fíneáil €250 ar gach stiúrthóir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).