Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Brigarob Limited.

Dé Céadaoin 8 Deireadh Fómhair 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Brigarob Limited 

Uimhir Chuideachta: 253474 

Oifig Chláraithe: 14 Sráid Dominic Uachtar, Gaillimh 

Robert Monroe agus Gary Monroe 

An bheirt ó 14 Sráid Dominic Uachtar, Gaillimh 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche na Gaillimhe 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Geoffrey Brown 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Bhain na cúiseanna leis an mbliain airgeadais ó 1 Meán Fómhair 2000 go dtí 31 Lúnasa 2001. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta agus gach stiúrthóir. Gearradh fíneáil €250 ar an gcuideachta agus ordaíodh di freisin costais €130 a íoc leis an ionchúisitheoir agus táillí €750 + CBL @ 21% a íoc i dtaca le tinreamh finnéithe ag an gcúirt. Gearradh fíneáil €250 ar gach stiúrthóir freisin chomh maith le costais don ionchúisitheir ar cóimhéid le €347. 
 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).