Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Rake Street Limited.

Déardaoin 4 Meán Fómhair 2003


Sonraí na gCosantóirí:                                                                                                                           Rake Street Limited. 

Uimhir Chuideachta: 238326 

Oifig Chláraithe: 41 Central Chambers, Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. 

Ionad Coinne:Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: Breitheamh na Cúirte Dúiche Lucey 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                          Líomhnaíodh gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Cuireadh trí thoghairm faoi bhráid na Cúirte .i. ag clúdach na tréimhsí airgeadais go dtí 31.3.00; 31.3.01 agus 31.3.02 faoi seach. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta i ngach cúis agus ghearr fíneálacha €1,500 ina iomláine ar an gcuideachta móide costais charnacha €208. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).