Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Austin Kenny

Dé Máirt 15 Iúil 2003


Sonraí an Chosantóra: 
Ainm: Austin Kenny 

Seoladh: Kenny Quealy, 72 Sráid Chill Mochargán Uachtarach, Baile Átha Cliath 4. 

Ionad Coinne:Cúirt 46 ag an Bridewell 

Breitheamh: Breitheamh na Cúirte Dúiche O’Neill 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                          Sáruithe ar Ailt 187 (6) & (7) agus ar Alt 187 (12) d'Acht na gCuideachtaí 1990. Sa chuid seo den reachtaíocht foráiltear do dhícháiliú duine maidir le bheith ceaptha mar iniúchóir. 

Toradh: 
Tar éis phléadáil chiontach, ciontaíodh an Cosantóir i gceithre chúis a bhain le sárú ar ailt 187 (6) & (7) agus gearradh fíneáil €500 maidir le gach cúis. Ina theannta sin, ar phléadáil chiontach, ciontaíodh an cosantóir i gcúis amháin a bhain le sárú ar alt 187 (12). Dámhadh €208 chostais don ionchúisitheoir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).