Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Gilroy Gannon, Cuntasóirí Cairte

Déardaoin 1 Bealtaine 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Gilroy Gannon,
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Sráid Stiofáin
Sligeach 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Shligigh 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Oliver McGuinness 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Tar éis bheith curtha faoi bhráid na Cúirte Dúiche i ndiaidh bhreithiúnas Bhreitheamh na hArd-Chúirte Aindrias O’Caoimh dátaithe 19 Samhain 2002, cuireadh an cás os comhair Bhreitheamh na Cúirte Dúiche in athuair le go ndéanfaí cinneadh air. 

Líomhnaítear sárú ar Alt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 (arna leasaithe) a chineann na dálaí ina mbíonn duine cáilithe ó thaobh an dlí de chun gníomhú mar Iniúchóir. Sa chás seo líomhnaíodh gur ghníomhaigh an Cosantóir Tús-ainmnithe in éindí leis na Cosantóirí eile mar Iniúchóirí do dhá chuideachta faoi leith tráth a bhí an Cosantóir Tús-ainmnithe ina oifigeach sna cuideachtaí a bhíothas ag iniúchadh. Toradh: Scriosadh amach na cúiseanna i gcoinne an dá chosantóir eile.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).