Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Adelphi Taverns Limited. Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Eugene Toolis. An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinn

Dé Máirt 25 Feabhra 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Adelphi Taverns Limited 

Uimhir Chuideachta: 146080 

Oifig Chláraithe: 30 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath 8. 

Eugene Toolis 

Seoladh: 21 Sráid Emer, Baile Átha Cliath 8 

Mary Toolis 

Seoladh: 11 Bóthar Cherryfield, Baile Bhailcín, Baile Átha Cliath 12 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche P. McDonnell 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaíodh i ngach cás gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil gach duine de na cosantóirí ciontach os comhair na Cúirte. Ghearr an Chúirt fíneálacha €1,000 ina iomláine ar an gcuideachta; €500 ar Eugene Toolis agus €150 ar Mary Toolis. De bhreis air sin, ordaíodh do Eugene Toolis costais ionchúisitheora €208.73 a íoc; €825 + CBL maidir le táillí Abhcóide agus caiteachas fhinné an Abhcóide €750+CBL.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).