Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Merrion Reinsurance Company Limited.

Dé Luain 17 Feabhra 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Merrion Reinsurance Company Limited 

Uimhir Chuideachta: 220268 

Oifig Chláraithe: 9 Ardán Chlann Liam, Cé na Canála Móire, Baile Átha Cliath 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Patrick Brady 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Tar éis phléadáil neamhchiontach na cuideachta Cosantóra, chuir an ionchúisitheoir a chás os comhair na cúirte. Níor chuir an cosantóir aon fhianaise ina choinne. Ciontaíodh an chuideachta, gearradh fíneáil €1,200 uirthi agus ordaíodh di €7,804.89 chostais an ionchúisimh a íoc. 
 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).