Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh The Costume Mill Limited

Déardaoin 22 Iúil 2004


Sonraí na gCosantóirí:
The Costume Mill Limited

Uimhir Chuideachta: 263921

Oifig Chláraithe: 52 Bóthar Gleanntán Eden, Baile Átha Cliath 6 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche, Baile Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, McBride 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:
Sna blianta airgeadais go dtí 31/3/01 agus go dtí 31/3/02 líomhnaíodh gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta agus ghearr fíneáil de €500 agus dhámh costais de €223 don ionchúisitheoir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).