Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh Gerard Martin

Dé Céadaoin 19 Bealtaine 2004


Sonraí an Chosantóra:
Gerard Martin

Seoladh:                                                                                                                                                  Teach Poplar, Bóthar Prosperous, Claonadh, Contae Chill Dara 

Ionad Coinne:
Cúirt Dhúiche, An Nás 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Murrough Connellan 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:
Líomhnaítear sárú Alt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 (arna leasú) a chineann na cúinsí ina mbíonn daoine cáilithe ó thaobh an dlí chun gníomhú mar Iniúchóirí. Sa chás seo rinneadh an líomhain gur ghníomhaigh Mr. Gerard Martin mar iniúchóir do Eamon Macken & Company Limited cé nach raibh sé cáilithe le haghaidh sin a dhéanamh; líomhnaíodh freisin sárú Alt 242(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 a bhaineann le soláthar faisnéise bréagaí. Rinneadh an líomhain gur ghníomhaigh Gerard Martin mar iniúchóir do Eamon Macken & Company Limited cé nach raibh sé cáilithe le haghaidh sin a dhéanamh; líomhnaíodh freisin sárú Alt 242(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 a bhaineann le soláthar faisnéise bréagaí. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt Gerard Martin maidir le sárú Alt 187 (1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 agus ghearr téarma priosúnachta air a cuireadh ar fionraí ar feadh 12 mhí. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).