Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh Office Chat Limited

Déardaoin 25 Márta 2004


Sonraí na gCosantóirí:
Office Chat Limited 

Uimhir Chuideachta:
339393 

Oifig Chláraithe:
Bóthar na Gaillimhe, An Clochán. Co. na Gaillimhe 

Ian Fogarty
Teach Quarry, Ros Cathail Thiar, Ros Cathail, Co. na Gaillimhe 

Aiveen Fogarty
Teach Quarry, Ros Cathail Thiar, Ros Cathail, Co. na Gaillimhe 

Ionad Coinne:
Cúirt Dhúiche, An Clochán 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Mary Fahy 

Na Cionta a Líomhnaítear:
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Baineann na líomhaintí leis an mbliain airgeadais a chlúdaíonn an tréimhse 1 Aibreán 2001 go dtí 31 Márta 2002. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an Chuideachta agus ghearr fíneálacha de €100 uirthi agus dhámh costais de €223.59 don ionchúisitheoir. 

Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt Ian Fogarty, stiúrthóir agus ghearr fíneálacha de €200 air agus dhámh costais de €223.59 don ionchúisitheoir. 

Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt Aiveen Fogarty, stiúrthóir agus ghearr fíneálacha de €200 uirthi agus dhámh costais de €223.59 don ionchúisitheoir

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).