Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh National Deposit Brokers Limited

Déardaoin 29 Eanáir 2004


Sonraí na gCosantóirí:
National Deposit Brokers Limited 

Uimhir Chuideachta:
206284 

Oifig Chláraithe:
45 Cearnóg Blackbourne, Geata Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14 

Ronnie Caraher
21 Bóthar na nDreapaí, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3. 

Douglas Farrell
11 Ascaill Fhiodh Cuillinn, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche, Baile Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Thomas Fitzpatrick 

Na Cionta a Líomhnaítear:
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Baineann na líomhaintí leis na blianta airgeadais a chlúdaíonn an tréimhse ó 1 Meán Fómhair 1998 go dtí 31 Lúnasa 2001. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach maidir le trí chúis a chlúdaíonn an tréimhse ó 1 Meán Fómhair 1998 go dtí 31 Lúnasa 2001 chiontaigh an chúirt Ronnie Caraher, stiúrthóir agus ghearr fíneálacha de €900 ina iomláine air agus dhámh costais de €112 don ionchúisitheoir. 

Tar éis pléadáil chiontach maidir le trí chúis a chlúdaíonn an tréimhse ó 1 Meán Fómhair 1998 go dtí 31 Lúnasa 2001 chiontaigh an chúirt Douglas Farrell, stiúrthóir agus ghearr fíneálacha de €900 ina iomláine air agus dhámh costais de €111 don ionchúisitheoir. 

Tar éis pléadáil chiontach chuir an Chúirt san áireamh na toghairmeacha in aghaidh na Cuideachta.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).