Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh Francis Mulvany Limited

Déardaoin 29 Eanáir 2004


Sonraí na gCosantóirí:
Francis Mulvany Limited

Uimhir Chuideachta: 39060

Oifig Chláraithe: 65 Bóthar Mhic Aoidh, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11.

Francis Mulvany
65 Bóthar Mhic Aoidh, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche, Baile Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Thomas Fitzpatrick 

Na Cionta a Líomhnaítear:
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Baineann na líomhaintí leis an mbliain airgeadais a chlúdaíonn an tréimhse 1 Aibreán 2000 go dtí 31 Márta 2001. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an Chuideachta agus ghearr fíneálacha de €750 agus dhámh costais de €111 don ionchúisitheoir agus costais de €200 móide CBL do na finnéithe. 

Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt Francis Mulvany, stiúrthóir agus ghearr fíneálacha de €750 air agus dhámh costais de €111 don ionchúisitheoir agus costais de €200 móide CBL do na finnéithe.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).