Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh P. Sheils Plant Hire Limited.

Dé hAoine 16 Eanáir 2004


Sonraí na gCosantóirí:
P. Sheils Plant Hire Limited 

Uimhir na Cuideachta:
244853 

Cláraithe:
Garballagh, Damhliag, Contae na Mí. 

Patrick Sheils
Garballagh, Damhliag, Contae na Mí 

Fergus Sheils Garballagh,
Damhliag, Contae na Mí 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Dhroichead Átha 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Flannan V. Brennan 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Baineann na líomhaintí leis an mbliain airgeadais a chlúdaíonn an tréimhse 1 Eanáir 2001 go dtí 31 Nollaig 2001. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an Chuideachta agus ghearr fíneáil de €950 agus dhámh costais de €223.59 don ionchúisitheoir agus costais de €200 móide CBL do na fínnéithe. 

Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an cúirt Patrick Sheils stiúrthóir agus rúnaí na Cuideachta agus ghearr fíneáil de €950 air. 

Scriosadh amach an toghairm i leith Fergus Sheils, stiúrthóir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).