Ionchúiseamh 2006

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Kevin Murphy

Dé Luain 4 Nollaig 2006


Sonraí an Chosantóra: 

Kevin Murphy, Stiúrthóir Coupon Distributors Ltd.

Uimhir Chuideachta: 173053.

Oifig Chláraithe: 39, Sráid Charlemont, Baile Átha Cliath 2. 

Ionad Coinne: 

Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: 

Breitheamh na Cúirte Dúiche Sheridan 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 

Cúisíodh an cosantóir mar oifigeach i Coupon Distributors Ltd. i 4 chúis a bhain le húdarú nó le ceadú don chuideachta sin (tráth a bhí sí ina stiúrthóir ar an gcuideachta sin) suimeanna airgid a thabhairt ar iasacht dó féin agus a fhios aige nó cúis réasúnach chun a chreidiúint go raibh an chuideachta ag sárú dá chionn sin alt 31 d'Acht na gCuideachtaí 1990. Is cionta indíotáilte iadsan faoi alt 40(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990. 

Toradh: 
Tar éis don chosantóir a phléadáil ciontach agus tar éis don Chúirt a mheas go raibh na cúiseanna cruthaithe, chaith an Chúirt na cúiseanna amach (faoi alt 1(1) den Acht um Promhadh Ciontóirí 1907). Ordaíodh don chosantóir costais ionchúisitheora de €250 a ío

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).