Ionchúiseamh 2006

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne James Johnston & Sons Limited.

Dé hAoine 10 Samhain 2006


Sonraí na gCosantóirí:
James Johnston & Sons Limited 

Uimhir Chuideachta:
39891 

Oifig Chláraithe:
Bóthar Meán,
Ballyraine,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Leitir Ceanainn. 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche McVeigh 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:
Cúisíodh an cosantóir i gcion amháin faoi alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990, a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntais a choinneáil. Bhain na 3 chúis leis na blianta airgeadais dar chríoch 31 Nollaig 2002; 31 Nollaig 2003 agus 31 Nollaig 2004. 

Toradh:
Ar phléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an cosantóir i gcion i ngach cúis faoi alt 202 d'Acht na gCuideachtaí 1990, ghearr fíneálacha de €1,500 ina iomláine agus d'ordaigh don chosantóir costais ionchúisitheora de €250 a íoc.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).