Ionchúiseamh 2007

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Steven Keogan

Dé Máirt 4 Nollaig 2007


Sonraí an Chosantóra:
Steven Keogan 

Seoladh:
The Commons,
Ráth Tó,
Co. an Mhí. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Dún Seachlainn. 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Brophy 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar ar chúiseamh cion shárú d’Alt 161 (1) d’Acht na Cuideachta 1990 trí gníomhaíocht mar stiúrthóir agus mar rúnaí BSK Construction Limited, Uimh. Cuideachta 375424 agus é faoi dearbhú dícháiliú Ardchúirte faoi Alt 150 den Acht céanna agus go theip air seasamh le na coinníollacha forordaoithe san Acht le haghaidh leanúnit ag gníomh mar stiúrthoír cuideachta. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt Steven Keogan ar chion ar chúiseamh bainteach le gníomhaiocht mar stiúrthóir, gearradh fíneáil €500 agus stiúiradh go n-íocfadh sé costasanna an ionchúisimh dá mhéid €250. Cuireadh san áireamh an cúiseamh bainteach le gníomhaíocht mar rúnaí. 

Agus é ciontaithe ar cion faoi Alt 161 d’Acht na Cuideachta 1990, meastar go bhfuil Steven Keogan, faoi Alt 161(2) den Acht céanna, bheith faoi ordú dícháiliú. Is é éifeacht an forála seo go bhfuil Steven Keogan dícáilithe ó ceapacháin nó gníomh mar iniúchóir, stiúrthóir nó oifigeach eile, glacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir nó bheith bainteach ar bhealach ar bith, bíodh sé go díreach nó go hindíreach go hiomlán nó go páirteach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistíocht chuideachta ar bith nó aon chumann atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893 go 1978 ar feadh tréimhse 5 bhliain tosaithe 4 Nollaig 2007.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).