Ionchúiseamh 2007

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Brian Keogan

Dé Luain 5 Samhain 2007


Sonraí an Chosantóra:
Brian Keogan 

Seoladh:
15 Johnstown House,
Bóthar Baile Gall,
Baile Átha Cliath 11. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Halpin 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar ar chúiseamh cion shárú d’Alt 161 (1) d’Acht na Cuideachta 1990 trí gníomhaíocht mar stiúrthóir agus mar rúnaí Heathyside Trading Limited, Uimh. Cuideachta 291949, gníomhaíocht mar stiúrthóir agus mar rúnaí Ashford Downs Management Company Limited, Uimh. Cuideachta 398222 agus páirt a glachadh i bhfoirmiú Walshes Lough Management Limited, Uimh. Cuideachta 432962 agus é faoi dearbhú srianadh Ardchúirte faoi Alt 150 den Acht céanna agus go theip air seasamh le na coinníollacha forordaoithe san Acht le haghaidh leanúnit ag gníomh mar rúnaí agus stiúrthoír cuideachta agus páirt a glacadh in bhfoirmiú cuideachta. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach ón cosantóir, agus a mheas go raibh an cúis cruthaithe (faoi alt 1(1) d’Acht um Promhadh Ciontóirí 1907), chaith an Cúirt amach an cúiseamh, faoi réir síntúis carthanais ón cosantóir dá mhéid €2,500. Stiúr an Cúirt ar bhreis go n-íocadh sé costasanna ionchúisimh dá mhéid €684.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).