Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Donal Sweeney.

Déardaoin 4 Nollaig 2008


Sonraí an Chosantóra:
Donal Sweeney

Seoladh:
Bóthar na Gráinse,
Droichead an Chnoic,
Dún Dealgan,
Co. Lú. 

Ionad Coinne:
An Chúirt Dúiche Dhún Dealgan 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Brennan 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187 (1) d’Acht na Cuideachta 1990, sheol an tUasal Sweeney, ag cleachtadh faoin ainm ‘McGrath & Company/McQuillans - DFK’; nó ‘McGrath & Co/ McQuillans - DFK’ ó 7 Sr. Pháirc, Dún Dealgan, Co. Lú, mar iniúchóir ar trí chuideachta gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí an cúig cúisimh roimh an chúirt bainteach leis an tUasal Sweeney as gníomhaíocht mar acting iniúchóir don trí chuideachta i rith iomlán cúig bliain airgeadais ar leith. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar gach ceann dena cúig cúisimh faoi Alt 187(6) agus (9) d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil ar iomlán €2,500 agus stiúir sé an cosantóir €1,065 a íoc roimh costasanna an ionchúisimh. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).