Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Donal Harrington

Déardaoin 23 Deireadh Fómhair 2008


Sonraí an Chosantóra:
Donal Harrington 

Seoladh:
Castleraven, An Urnaí, Co. Cill Dara. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Chill Dara 

Breitheamh:
Breitheamh na Chúite Duiche Zaidan 

Cion a Líomhnaítear:
Cúisíodh an cosantóir a sháraigh sé Alt 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 trí gníomhaíocht mar stiúrthóir Open Up Bars Limited, Uimhir Cuideachta 407161, le linn bheith faoi réir ordú dícháiliúcháin ar feadh 2.5 bhliain a rinne an Ard-Chúirt faoi Alt 160 den Acht céanna. 

Toradh:
Ar phléadáil chiontach, ciontaíodh an cosantóir agus ghearr an cúirte pianbhreith coimeádta de 6-mhí. Gearradh ar an chosantóir freisin fíneáil €1,500 agus costasanna ionchúisimh de €228 a íoc. Agus é ciontaithe sa chion faoi Alt 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990, meastar go bhfuil an cosantóir faoi réir ordú dícháiliú ón data a chiontú faoi Alt 161(2) den Acht céanna. Tugadh Fógra Achomhairc agus socraíodh 23 Aibreán 2009 an dáta cloiste sa Chúirt Chuarda. 

Achomhairc chuig an Cúirte Chuarda - 23 Aibreán 2009

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).