Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne John Nolan Plant Hire (Swinford) Limited agus John Joseph Nolan agus John Patrick Nolan

Dé hAoine 10 Deireadh Fómhair 2008


Sonraí na gCosantóirí:
John Nolan Plant Hire (Swinford) Limited 

Uimhir Cuideachta:
300602 

Oifig Cláraithe:
Cill Lasrach,
Béal Átha na Muice,
Co. Maigh Eo. 

Sonraí na gCosantóirí:
John Joseph Nolan AGUS John Patrick Nolan 

Seoladh:
An beirt as Cill Lasrach, Béal Átha na Muice, Co. Maigh Eo. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Béal Átha na Muice 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Devins 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí gach cosantóir ar chúiseamh amháin faoi Alt 202 d’Acht na Cuideachta 1990, a éilíonn leabhair cúntais cuí a bheith coimeádta. Bhain an cúiseamh le bliain airgeadais a chríoch 31 Nollaig 2004. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt na cosantóirí ar leith ar chion faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil de €1,000 agus stiúir sé go n-íocfadh na cosantóirí costasanna an ionchúisimh ar iomlán €684. 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).