Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne D & N Joinery Limited

Dé Céadaoin 16 Aibreán 2008


Sonraí an Chosantóra:
D & N Joinery Limited 

Uimhir Cuideachta:
360990 

Oifig Cláraithe:
Aonad 2,
Airways Technology Park,
Bóthar Ceann tSáile,
Corcaigh. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Cocaigh 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Riordan 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar chúiseamh cion amháin faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, a éilíonn leabhair cúntais cuí a bheith coimeádta. Bhain an cúisimh le tréimhse airgeadais a chríoch 30 Meán Fomhair 2005. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar chion faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil de €1,500 agus stiúir sé go n-íocfadh an cosantóir costasanna an ionchúisimh dá mhéid €228.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).