Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Patrick McFadden

Dé Luain 14 Aibreán 2008


Sonraí an Chosantóra:
An tUasal Patrick McFadden 

Seoladh:
Anglers Haven,
Kilmacrennan,
Contae Dún na nGall. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Leitir Ceanainn 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Fitzpatrick 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar chúiseamh cion go nuair a bhí sé ina ghníomhaire ar Gortlee Stores Limited go thug sé don Oifig Cláraitheoir na Cuideachta, Cearnóg Pharnell Baile Átha Cliath foirm B10 a raibh sonra ábartha bréagach ann agus a fhios aige go raibh sé bréagach agus go sháraigh sé tríd sin Alt 242 d’Acht na Cuideachta 1990 (árna leasú d’Alt 106 d’Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta 2001 agus Alt 71 d’Acht um Cístí Infheistíochta, Cuideachta agus Forálacha Ilgnéitheacha 2005) agus Alt 240 d’Acht na Cuideachta 1990 (árna leasú d’Alt 104 d’Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta 2001). 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir agus ghearr sé fíneáil de €500. 
 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).