Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Sean Crowe agus Gary O’Brien

Dé Luain 7 Eanáir 2008


Sonraí na gCosantóirí:
Sean Crowe
9 The Grove,
Haydens Park,
Leamhcán, Co. Átha Cliath. 

Gary O’Brien
11 The Rise,
Ellensborough,
Bothar Kiltipper,
Tamhlacht,
Átha Cliath 24. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Lindsay 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí na cosantóirí ar ar chúiseamh cion shárú ar leith d’Alt 161(1) d’Acht na Cuideachta 1990 sa mhéid go raibh baint nó páirt acu i bhfoirmiú cuideachta Ultimate 2 Euro Limited, Uimh. Cuideachta. 400396, cuideachta nár comhlíon na riachtanaigh leagtha amach in Alt 150(3) d’Acht na Cuideachta 1990 (árna leasú faoi Alt 41(1) d’Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta 2001) agus iad faoi dearbhú srianadh a rinne an Ardchúirt. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, ciontadh idir an beirt cosantóir ar cúiseamh bheith bainteach nó páirt a glacadh i bhfoirmiú cuideachta, gearradh fíneáil €500 an duine agus cuireadh faoi ordú costs ionchúiseamh €228 a íoc. 

Tar éis bheith ciontaithe ar cion faoi Alt 161(1) d’Acht na Cuideachta 1990, meastar go bhfuil Sean Crowe agus Gary O’Brien, faoi 161(2) den Acht céanna, faoi ordú dícháiliú. Dheonaigh an Chúirt iarratas ón ionchúisitheoir faoi Alt 162 d’Acht na Cuideachta 1990 go mbéadh ón data an ciontú 7 Eanair 2008 go 6 Eanair 2010 a rithfeadh tréimhse an dícháiliú ar Sean Crowe agus Gary O’Brien. Is é éifeacht an forála seo go bhfuil idir an beirt Sean Crowe agus Gary O’Brien dícáilithe ó ceapacháin nó gníomh mar iniúchóir, stiúrthóir nó oifigeach eile, glacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir nó bheith bainteach ar bhealach ar bith, bíodh sé go díreach nó go hindíreach go hiomlán nó go páirteach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistíocht chuideachta ar bith nó aon chumann atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893 go 1978 ar feadh tréimhse tosaithe 7 Eanair 2008 agus críochnaithe 6 Eanair 2010.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).