Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Niall Holohan

Dé hAoine 14 Nollaig 2012


Sonraí an Cosantóra:
Niall Holohan 

Seoladh:
68, Corrán Thigh Motháin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. 
 
Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Átha Cliath. 
 
Breitheamh:
Breitheamh den Cúirt Dúiche John O’Neill 
 
Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar dhá chúiseamh cion sárú Alta 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 as gníomh mar stiúrthóir agus rúnaí do Torque Hydraulics Limited (faoi leachtú), Uimh. Cuideachta 392762, agus é faoi ordú srianta a rinne an Ardchúirt de bhun Alt 150 den Acht céanna. 
 
Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir, ghearr sé fíneáil ar idir an dhá chion agus d’ordaifh sé air costasanna ionchúisimh €1,250 idir an dhá chion, an tsuim sin a íoc laistigh de ceithre mhí.
Ciontaíoodh i gcion faoi Alt 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990, meastar go bhfuil an cosantóir faoi réir ordú dícháilithe ar feadh cúig bhliain ó dáta an ciontú, de bhun Alt 161(2) den Acht céanna.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).