Ionchúiseamh 2012

Achomharc ar Cúirt Chuarda 4ú Iúil 2012

Dé Céadaoin 4 Iúil 2012


Sonraí an Cosantóir:
McEvoy’s Self Service Drapery Limited 

Uimhir Cuideachta:
132976 

Oifig Cláraithe:
Ionad Backhouse, Sráid Chlann Bhreasail, Dún Dealgan, Co. Lú. 

Ionad Coinne:
Cúirt Chuarda Dún Dealgan 

Breitheamh:
Breitheamh Fulham

Toradh:
Bhí an achomharc teoranta do déine pianbhreithe amháin. Dearbhaíodh Orduithe an Cúirte Duiche an 3ú Feabhra, 2011 ach amháin laghdú na fíneálacha ó iomlán €3,000 go iomlán €2,400. Stiúradh an cosantaóir costasanna €1,250 a íoc do na hionchúisitheoirí i leith na himeachtaí achomhairc.

Cás Cúirte Duiche 3ú Feabhra 2011 

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).