Ionchúiseamh 2014

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Deneview Management Company Limited

Dé Luain

Dé Luain 26 Bealtaine 2014


Sonraí an Cosantóir:
Deneview Management Company Limited

Seoladh:
11 Bóthar Mhullach Íde, Sord, Contae Átha Cliath 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche John O’Neill 

Cionta a Líomhnaitear:
Cúisíodh an Cuideachta Cosantóra le dhá shárú Alt 119(3) d’Acht na gCuideachtaí, 1963, árna leasú, diúltú iniúchadh Cláir na gComhaltaí a éascú agus loiceadh cóip Cláir na gComhaltaí a sheoladh ar eintiteas i dteideal a nochtadh.

Toradh:
Gan láithreas de nó ar son na cuideachta, ciontaíodh an Cosantóir i gcion agus gearradh fíeálacha sa mhéid €2,000-00 as gach Cúiseamh i leith, ordaíodh air costais ionchúisimh de €1,250 a íoc agus ceadaíodh dó mí amháin ón 26ú Bealtaine 2014 na Fíneálacha agus Costais a íoc nó tochsal a fhulaingt ar mainneachtain.

Rinne an Chúirt Ordú freisin de réir Alt 119(4) d’Acht na gCuideachtaí 1963, árna leasú, go tsoláthraí an cuideachta iniúchadh láithreach dá Chlár na gComhaltaí agus cóip dá Chlár na gComhaltaí a sheoladh don Ghearánach.An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Deneview Management Company Limited

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).