Dícháilithe 2008

Dhícháiligh an Ardchúirt an tUasal Michael Keane.

Dé Luain 26 Bealtaine 2008


Cinneadh Ard-Chúirte in imeachtaí dícháilithe bainteach leis an tUasal Michael Keane..

Chuir an Ard-chúirt in iúl inniu go raibh sé ar intinn aici Ordú dícháilithe a dhéanamh de bhun Alt 160(2)(d) agus (e) d'Acht na gCuideachtaí 1990 in imeachtaí a thionscain an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh an tUasal Michael Keane ag éirí as Tuarascáil na Cigirí a cheap an Ard-chúirt
chun gnóthaí National Irish Bank Limited agus National Irish Bank Financial Services Limited a imscrúdú.

Leanann seo breithiúnas scríofa ceadaithe an Breithimh Roderick Murphy.

Chuir an Chúirt in iúl go chloisfeadh sí aighneachtaí na bpáirtithe ar dáta níos déanaí, ar tréimhse oiriúnach dícháilithe. Féach ar Gabhálas 'Update Keane' le haghaidh sonraí an éisteacht sin níos déanaí.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí