Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Lorat Trading Ltd. An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Patrick Sinnott.

Dé Luain 11 Samhain 2002


Sonraí na gCosantóirí 

Uimh. Chuideachta: 251551. 

Tá oifig chláraithe na cuideachta ag 24 N, Eastát Tionsclaíoch Greenogue, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá Patrick Sinnott ó Kilmullen, An Muine ina stiúrthóir ar Lorat Trading Limited. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 

Breitheamh:                                                                                                                                        Breitheamh na Cúirte Dúiche Windle 

Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                                            Líomhnaítear sárú ar Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh an chuideachta Cosantóra i ngach ceann den dá chúis. Gearradh fíneáil €400 i leith gach cúis. Scriosadh na cúiseanna i gcoinne Patrick Sinnott. Deonaíodh €208 chostais don ionchúisitheoir. 

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí