Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne James F. Cotter/James F. Cotter agus Company (Dé hAoine 19 Aibreán 2002).

Dé Máirt 23 Aibreán 2002


Sonraí na gCosantóirí: 
James F. Cotter/James F. Cotter and Company. 

Seoladh Gnó: 302 Galloping Green, Bóthar Stigh Lorgan, Co. Bhaile Átha Cliath. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Conal Gibbons. 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 (arna leasaithe) a chineann na dálaí ina mbíonn daoine cáilithe ó thaobh an dlí le gníomhú mar iniúchóirí. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh an Cosantóir agus gearradh fíneáil €100 maidir le dhá chion ar leith faoi alt 187(6) d'Acht na bliana 1990, arna leasú; cuireadh san áireamh a mhacasamhail bhreise de chion. De bhreis, ordaíodh don chosantóir caiteachas finné €150 a íoc. 

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí