Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Moranstown Haulage Limited.

Déardaoin 7 Márta 2002


Sonraí na gCosantóirí 
Moranstown Haulage Limited 

Uimhir Chuideachta: 219496 

Oifig Chláraithe: 
An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí 

Adrian Munnelly 

Seoladh: An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí. 

Martin Munnelly 

Seoladh: An Phríomhsráid, Baile na Carraige, Muileann gCearr, Co. Iarmhí. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dhúiche, An Muileann gCearr 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Neilan 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaíodh i ngach cás gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil gach duine de na cosantóirí ciontach os comhair na Cúirte. 

Ghearr an Chúirt fíneáil €500 ar gach duine den dá chosantóir. De bhreis, ordaíodh do gach cosantóir €317 costais an ionchúisitheora a íoc agus ordaíodh do na cosantóirí in éineacht caiteachas finnéithe €255 a íoc.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí