Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Brigarob Limited.

Dé Céadaoin 8 Deireadh Fómhair 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Brigarob Limited 

Uimhir Chuideachta: 253474 

Oifig Chláraithe: 14 Sráid Dominic Uachtar, Gaillimh 

Robert Monroe agus Gary Monroe 

An bheirt ó 14 Sráid Dominic Uachtar, Gaillimh 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche na Gaillimhe 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Geoffrey Brown 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. Bhain na cúiseanna leis an mbliain airgeadais ó 1 Meán Fómhair 2000 go dtí 31 Lúnasa 2001. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta agus gach stiúrthóir. Gearradh fíneáil €250 ar an gcuideachta agus ordaíodh di freisin costais €130 a íoc leis an ionchúisitheoir agus táillí €750 + CBL @ 21% a íoc i dtaca le tinreamh finnéithe ag an gcúirt. Gearradh fíneáil €250 ar gach stiúrthóir freisin chomh maith le costais don ionchúisitheir ar cóimhéid le €347. 
 

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí