Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Matthew O’Connor

Dé Luain 26 Bealtaine 2003


Sonraí an Chosantóra: 
Matthew O’Connor (Stiúrthóir Cemsip Limited uimh. chuideachta 180623)
Seoladh: Ballinahask, Cill Mhucraise, Guaire, Co. Loch Garman 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Loch Garman. 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche Donnachadh O’Buachalla 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                                      I ngach cás líomhnaíodh gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil an cosantóir ciontach sa dá chion a tugadh os comhair na cúirte. Ghearr an Chúirt fíneálacha €1800 ar an gcosantóir agus dhámh €280 chostais don ionchúisitheoir

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí