Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Valboy Limited

Déardaoin 15 Bealtaine 2003


Sonraí an Chosantóra:Valboy Limited 

Uimhir Chuideachta: 243892 

Oifig Chláraithe:                                                                                                                                      Cúirt Simpson Xavier, 20/23 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8. 

Ionad Coinne:Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. 

Breitheamh: Breitheamh na Cúirte Dúiche Claire Leonard 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                                      I ngach cás líomhnaíodh gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Ghearr an Chúirt fíneálacha €1800 ar an gcuideachta agus dhámh €624 chostais don ionchúisitheoir. 

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí