Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Marrian Newsagency Limited.

Déardaoin 15 Bealtaine 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Marrian Newsagency Limited 

Uimhir Chuideachta: 128988 

Oifig Chláraithe: 77 Oaklawn, Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara 

Martin Small: Address: 77 Oaklawn, Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara 

Margaret Small: Seoladh: 77 Oaklawn, Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara 

Ionad Coinne: Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath 

Breitheamh: Breitheamh na Cúirte Dúiche Claire Leonard 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:                                                                                                                      I ngach cás líomhnaíodh gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil na cosantóirí ciontach i leith na gcionta a tugadh os comhair na Cúirte. Ghearr an Chúirt fíneálacha €250 ina iomláine agus chuir san áireamh na toghairmeacha i gcoinne na stiúrthóirí. Dhámh an Chúirt costais €208 don ionchúisitheoir.

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                       

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí