Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Jeffrey Norman Burton

Dé Máirt 6 Bealtaine 2003


Sonraí an Chosantóra Ainm:
Jeffrey Norman Burton 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath, Uimhir 44 

Breitheamh:
Watkin 

Na Cionta a Líomhnaítear:
Sárú Alt 183 d’Acht na gCuideachtaí, 1963 arna leasú ag alt 169 d’Acht na gCuideachtaí 1990 - ba é cineál an chiona gur ghíomhaigh sé mar oifigeach cuideachtaí a fhad is a raibh sé ina fhéimheach neamhurscaoilte. 

Toradh:
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh an tUasal Burton as bheith ina oifigeach ar na cuideachtaí a leanas:- 

1. Advanced Cosmetic Surgery Ltd – Cuideachta Uimhir 275689
2. Biotec Direct Ltd - Cuideachta Uimhir 311266
3. Ruthar Ltd - Cuideachta Uimhir 348523. 

Gearradh fíneáil €800 air i ndáil le 1 thuas; agus €200 sa dá chás i ndáil le 2 agus 3 thuas. Ina theannta sin cuireadh an tUasal Burton faoi réir Ordú Dícháilithe ar feadh tréimhse chúig bliana, de bhun alt 169 d’Acht na gCuideachtaí 1990.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí