Ionchúiseamh 2007

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Michael O’Brien (Claremorris) Limited.

Déardaoin 13 Nollaig 2007


Sonraí na gCosantóirí:
Michael O’Brien (Claremorris) Limited. 

Uimhir Cuideachta:
92823. 

Oifig Cláraithe:
An Príomh Sráid,
Clár Chlainne Mhuiris,
Co. Maigh Eo. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Clár Chlainne Mhuiris. 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Geoffrey Browne. 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar chúiseamh cion amháin faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, a éilíonn leabhair cúntais cuí a bheith coimeádta. Bhain an cúisimh le bhliain airgeadais ar leith a chríoch 31 Nollaig 2004 agus 31 Nollaig 2005. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar chion faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil de €200 agus stiúir sé go n-íocfadh an cosantóir costasanna an ionchúisimh dá mhéid €750.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 30th April 2022)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí