Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Niall Holohan

Dé hAoine 14 Nollaig 2012


Sonraí an Cosantóra:
Niall Holohan 

Seoladh:
68, Corrán Thigh Motháin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. 
 
Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Átha Cliath. 
 
Breitheamh:
Breitheamh den Cúirt Dúiche John O’Neill 
 
Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar dhá chúiseamh cion sárú Alta 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 as gníomh mar stiúrthóir agus rúnaí do Torque Hydraulics Limited (faoi leachtú), Uimh. Cuideachta 392762, agus é faoi ordú srianta a rinne an Ardchúirt de bhun Alt 150 den Acht céanna. 
 
Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir, ghearr sé fíneáil ar idir an dhá chion agus d’ordaifh sé air costasanna ionchúisimh €1,250 idir an dhá chion, an tsuim sin a íoc laistigh de ceithre mhí.
Ciontaíoodh i gcion faoi Alt 161(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990, meastar go bhfuil an cosantóir faoi réir ordú dícháilithe ar feadh cúig bhliain ó dáta an ciontú, de bhun Alt 161(2) den Acht céanna.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí