Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne V Barry Keating

Dé Céadaoin 21 Samhain 2012


Sonraí an Costanóra:
Barry Keating

Seoladh:
Finchogue, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Guaire 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Gerard Haughton 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187 (1) d’Acht na gCuideachta 1990, sheol an tUasal Keating gnó faoin ainm agus stíl de Barry Keating & Co mar iniúchóir ar seacht gcuideachta gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí iomlán seacht gcúisimh roimh an Chúirt a bhain le feidhmiú an tUasal Keating mar iniúchóir i rith blian airgeadais ar son gach cuideachta. 

Toradh:
Ar pleideáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar ceithre chúisimh faoi alt 187 (6) agus (9) d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil ar iomlán €2,000 (€500 ar gach aon cúiseamh) agus stiúr sé an cosantóir costais ionchúisimh €1,250 a íoc, an tsuim sin a íoc laistigh de sé mí ó data Ordú an Chúirt. Chuir an Cúirt san áireamh an trí cúisimh eile.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí