Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Frank Houlihan

Déardaoin 12 Iúil 2012


Sonrai an Cosantóir:
Frank Houlihan 

Seoladh:
56 Cúirt na Collchoille, Gleann Maghair, Co Corcaigh.

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Mainistir na Corann

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Brian Sheridan 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187(1) d’Acht na gCuideachta 1990, ghníomh an tUasal Houlihan mar iniúchóir ar son trí chuideachtaí gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí iomlán ceithre chúisimh roimh an Chúirt a bhain le feidhmiú an tUasal Houlihan mar iniúchóir i rith bliain airgeadais ar son dhá chuideachtaí agus i rith dhá bhlian airgeadais ar son cuideachta amháin eile. 
 
In aghaidh Alt 242(1) d’Acht na gCuideachta 1990, i gcomhlíonadh airbheartáithe Alt 193 d'Acht na gCuideachta 1990, thug an tUasal Houlihan ar láimh tuairisc a airbheartaíonn a bheith sínithe ag gnóthas iniúchóirí agus fios aige a raibh bréagach i bponc ábhartha. Bhí iomlán cúig chúisimh roimh an Cúirt a bhain leis an cionta a líomhnaítear seo maidir le bliain airgeadais sa chás trí chuideachta agus le dhá bhliain airgeadais sa chás cuideachta amhain eile. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an Cosantóir ar dhá gcúisimh de bhun an dá Alt 187(6) agus (9) agus Alt 242(1) d'Acht na gCuideachta 1990 (sonraí thíos).
Ghearr an Chúirt fíneáil ar iomlán €3,808.00 (€1.904.00 ar cion amháin faoi Alt 187(6) agus (9), agus €1904.00 ar cion amháin faoi Alt 242(1)), chuir se san áireamh tríá chúisimh breise faoi Alt 187(6) agus (9) agus ceithre chúisimh breise faoi Alt 242(1) agus stiúr sé an cosantoir €1,250 a ranníoc mar costais ionchúisimh, an suim sin a íoc laistigh de tréimhse sé mí ó dáta Ordú Cúirte.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí