Dícháilithe 2008

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Dé Luain 26 Bealtaine 2008


Cinneadh Ard-Chúirte inniu gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú in imeachtaí a thionscain an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ag éirí as Tuarascáil na Cigirí a cheap an Ard-chúirt
chun gnóthaí National Irish Bank Limited agus National Irish Bank Financial Services Limited a imscrúdú.

Leanann seo breithiúnas scríofa ceadaithe an Breithimh Roderick Murphy.

Tá achomhairc ar an déanta ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach chuig an Chúirt Uachtarach ón cinneadh Ard-Chúirte. Ní chinnte an achomharc fós.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí